lleis de Faraday

f
pl
Química

Lleis que regeixen la conducció de l’electricitat a través de dissolucions electrolítiques.

La primera llei diu que les masses de les substàncies dipositades en els elèctrodes són proporcionals a les quantitats d’electricitat que travessen la dissolució. La segona llei diu que si un corrent travessa diverses cel·les electrolítiques, connectades en sèrie, les masses de les substàncies dipositades en els elèctrodes són proporcionals als equivalents químics de cadascuna d’aquestes.