lleis de Kepler

f
pl
Astronomia

Lleis empíriques que descriuen el moviment dels planetes entorn del Sol.

Foren descobertes per J. Kepler aprofitant les dades obtingudes per T. Brahe (astronomia). Segons la primera llei, l’òrbita de cada planeta és una el·lipse, un dels focus de la qual és ocupat pel Sol. La segona llei, anomenada també llei de les àrees, estableix que el radi vector d’un planeta escombra àrees iguals en temps iguals. Segons la tercera llei, el quadrat del període de revolució orbital d’un planeta és proporcional al cub del semieix major de la seva òrbita.