lleis de Kirchhoff

f
pl
Electrònica i informàtica

Lleis fonamentals dels circuits elèctrics en forma de malles.

La primera, anomenada llei dels nusos, expressa que la suma algèbrica dels corrents que conflueixen en un nus és nul·la: Σi = 0. La segona, anomenada llei de les malles, expressa que en una malla qualsevol la suma de les forces electromotrius és igual a la suma de les caigudes de tensió: Σe = ΣiZ.