llenguatge d’alt nivell

m
Electrònica i informàtica

Llenguatge de programació que és teòricament independent de la màquina que l’utilitza com és el cas de Fortran, Cobol, Basic, Lisp, APL.