llenguatge de programació

m
Electrònica i informàtica

Llenguatge artificial creat específicament per expressar-hi programes.

Segons que depengui poc o molt d’un tipus determinat d’ordinadors es diu que és d'alt nivell o de baix nivell, respectivament (on ‘alt’ i ‘baix’ són termes relatius).