llevat

Gramàtica

Preposició.

Usos de llevat

Usos Exemples
1. Llevat de
T’ho dona tot, llevat això.
2. Locució prepositiva (llevat de) que indica exceptuant
Llevat d’ella, no ho sap ningú.
3. Locució conjuntiva (llevat que) que indica exceptuant que, tret que, fora que
M’ho ha confessat tot, llevat que també hi participà la Maria.
No en sabrà res, llevat que tu li ho diguis.
Hi anirem, llevat que plogui.