Llibre de contemplació

Llibre de contemplació en Déu

Obra enciclopèdica i mística de Ramon Llull.

Estructurada en diverses divisions de caràcter simbòlic (cinc llibres, com les cinc nafres de Crist, etc), comprèn capítols de caràcter filosòfic, científic i autobiogràfic basats en l’experiència vital de l’autor, la Bíblia, el Cant de la Sibil·la, les filosofies grega i aràbiga, l’escolàstica i els pares de l’Església. La seva finalitat és de lliurar-se a la contemplació de Déu i de la seva obra, lloar-lo i aconseguir-ne la glòria i la benedicció. Tot i que és una de les primeres produccions de Llull (1272), palesa una gran maduresa i una prosa perfecta. Redactada inicialment en àrab, fou traduïda al català (la primera edició és de 1906-14) i al llatí (la primera edició és del 1505).