Llibre de les bèsties

Representació del Llibre de les bèsties, a càrrec dels Comediants, on es veu un elefant i a un altre animal, que podria ser un lleó, parlamentant

© Fototeca.cat

Apòleg politicosocial que constitueix el setè apartat del Llibre de meravelles de Ramon Llull.

A partir de l’elecció del rei dels animals, se succeeixen una sèrie de narracions, molt ben estructurades, els personatges de les quals són animals amb característiques humanes que constitueixen una crítica dels defectes humans i socials dels homes. Segurament fou redactat abans que el Llibre de meravelles, i fou influït pel Calila i Dimna i el Roman de Renart. Fou editat per primera vegada el 1872.