llibret

m
Anatomia animal

Tercera cavitat de l’estómac dels remugants, de forma allargada, amb nombrosos plecs longitudinals a la seva paret interna.

En el llibret té lloc l’absorció de l’aigua. De vegades, com en els tragúlids, pot ésser inexistent.