llicorella

pizarra (es), slate (en)
f
Mineralogia i petrografia

Pissarres en una teulada de Tavascan

© Xevi Varela

Roca esquistosa, situada a l’inici del metamorfisme, que prové de la consolidació de sediments argilosos.

Bé que el grau de metamorfisme és baix, hi ha hagut una orientació dels minerals, la qual cosa fa que presenti una exfoliació notable en plaques. Per aquesta propietat és molt emprada en la construcció, especialment per a recobrir les teulades. Les llicorelles són molt abundants a tota la zona pirinenca. Hom també l’anomena pissarra .