llim

m
Mineralogia i petrografia

Fracció del sòl integrada per les partícules compreses entre 0,02 i 0,002 mm.