lliscat

m
Construcció i obres públiques

Capa prima i molt llisa que hom obté en lliscar una paret.