llivanyós
| llivanyosa

adj
Mineralogia i petrografia

Dit del pedreny o de les pedres que tenen vetes o que fan fulls.