Llop ibn Muḥammad ibn Llop

(?, ? — ?, 908)

Senyor de Lleida (890-908).

Membre de la família dels Banū Qasī. Emprengué profitoses asseifes contra les terres del Pallars (904) i contra les del comte de Barcelona Guifré I, que ferí de mort (897), prop del castell d’Aura (potser prop de Caldes). S'emparà de Tudela i de Tarassona, atacà Àlaba i aconseguí temporalment Toledo, però no pogué impedir que el muladí Muhammad al-Ṭawīl, senyor d’Osca i antic rival seu, el destituís de Lleida. Sembla que inicià (898) la fortificació de la suda de Balaguer, i probablement construí l’aljama de Lleida (actual claustre de la seu vella).