Lluc

(?, segle I — ?, segle I)

Sant Lluc, amb el seu símbol, el bou, pintant el retrat de Maria i Jesús infant (Miniatura del 1524)

Koninklijke Bibliotheek - The National Library of The Netherlands

Deixeble de sant Pau, autor tradicional d’un dels Evangelis i dels Actes dels Apòstols.

Gentil d’origen (probablement d’Antioquia) i metge, Lluc fou company de sant Pau a partir del segon viatge. Segons la tradició, fou cèlibe i morí a 84 anys. Altres narracions el fan del grup dels deixebles de Jesús, pintor i màrtir. Els metges i els artistes el tenen per patró. El seu símbol iconogràfic, originat en la visió del profeta Ezequiel, és el bou. La seva festa se celebra el 18 d’octubre.