Lluís Carles Viada i Lluch

(Barcelona, 1863 — Barcelona, 1938)

Escriptor i periodista.

Col·laborà en nombroses publicacions, com La Creu del Montseny, Lo Pensament Català, Almanac de lo Teatre Catòlic, etc. Fou cofundador de la Societat Catalana de Bibliòfils, i publicà estudis sobre lexicografia (Observaciones al Diccionario de la Real Academia, 1887) i diverses bibliografies (com Impresores barceloneses). És autor també de poesies catalanes i castellanes, recollides als volums Pasionarias, Elegíacas, Flors de tardor, etc, i de diverses traduccions. Publicà Del amor al libro. Aforismos rimados (1927). Fou membre de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1921).