Lluís de Perellós

(?, ? — ?, aprox. 1437)

Fill de Ramon de Perellós i de la primera muller Sibilla.

Fou tercer vescomte de Rueda i segon de Perellós. Litigà amb la madrastra, Violant de Luna, la qual reclamava el lloc de Ceret per drets dotals (1430-33). I amb Constança de Perellós, vídua de Perapertusa, per uns drets sobre Millars (1432); heretà el lloc de Llers el seu fill Francesc, no acceptat pels súbdits, que només reconeixien Lluís com a senyor. Fou lloctinent del seu germà Ramon, governador del Rosselló (1433-37). La segona muller fou Simoneta de Poitiers, la qual adquirí de Joana de Perellós, comtessa de Tonnerre, els llocs de Glorianes i Rigardà.