localitzador uniforme de recursos

URL, Uniform Resource Locator

m
Electrònica i informàtica

Adreça que indica la localització d’un fitxer o d’un directori a internet i que permet d’accedir-hi.

Els URL són un tipus d’URI (Uniform Resource Identifier), que és el terme genèric amb què s’identifiquen els noms i adreces d’objectes a internet. El terme fou desenvolupat per Tim Berners-Lee i el grup de treball URI de la IETF (Internet Engineering Task Force). Un URL permet localitzar un recurs i així poder accedir-ne, modificar-ne, actualitzar-ne o substituir-ne el contingut. El format dels URL depèn del context on s’emprin i s’especifica en el document RFC 1738 del 1994. En el cas dels WWW, sol tenir tres parts. La primera indica el mètode o protocol d’accés al recurs. La segona és l’adreça IP o el nom de domini del servidor on es troba. La tercera és el nom complet del recurs. Per exemple, l’URL http: ⁄ ⁄ www.encilopedia.cat ⁄ home ⁄ contacte. html correspondria a un document HTML anomenat ⁄ home ⁄ contacte.html disponible al servidor amb nom www.encilopedia.cat, accessible mitjançant el protocol HTTP.

Per a adreces accessibles amb el protocol HTTP les URL comencen per http://. Per a adreces destinades a baixar fitxers, amb el protocol FTP, comencen per ftp://.