los d’Avall

Barri d’Alaró (Mallorca) format des del segle XIV al voltant de la nova església parroquial bastida més a la plana i separada de l’antic nucli de los d'Amunt per un torrent.

Era anomenat també Pobla Major (1395), Partida d’Avall o Vila d’Avall.