lucisme

m
Art

Moviment artístic abstracte, més conegut amb el nom de rayonnisme, creat a Moscou els anys 1911-12 per M.Larjonov.

El manifest fou publicat el 1913. Aquest moviment vol donar a la pintura una realització abstracta a base del paral·lelisme i l’oposició de ratlles de color per tal de donar una tercera dimensió.