Ludwig Otto Hesse

(Königsberg, 1811 — Munic, 1874)

Matemàtic alemany.

S'especialitzà en l’estudi de les corbes de tercer i quart ordre i introduí el determinant invariant que és conegut amb el nom de hessià.