mano (es), hand (en)
f
Anatomia animal

Mans

Nate Steiner (CC0)

Part terminal del braç, que comprèn el carp, el metacarp i els dits.

És una plataforma quadrangular que presenta una superfície anterior, el palmell, i una superfície posterior, el dors; d’aquesta plataforma surten els dits. El dit gros o polze és dirigit obliquament cap a l’exterior; els altres són paral·lels entre ells i a l’eix de la mà.

Els músculs de la mà són formats generalment per l’acabament tendinós dels músculs de l’avantbraç, i es divideixen en dos grups: els flexors en el palmell i els extensors en el dors; hi ha també els músculs específics de la mà, que són quatre del tènar, quatre de l’hipotènar, onze del palmell, quatre de lumbricals, quatre d’interossis dorsals i tres d’interossis ventrals.

Dibuix que mostra els ossos de la mà

© Fototeca.cat

La nutrició de la mà és feta per les artèries radial i cubital, que, anastomitzant-se, formen dos arcs palmars; hi ha també un arc venós superficial. La innervació depèn dels nervis cubital, mitjà i radial. La mà és un important òrgan del tacte i de la prensió, amb la possibilitat d’oposar el polze als altres dits.