Machine Readable Catalogue

MARC

Format bibliogràfic susceptible d’ésser tractat per ordinador, densenvolupat per la Library of Congress dels EUA (1966).

És un intent de definir una font estàndard d’informació bibliogràfica que en permeti l’intercanvi i la manipulació en l’àmbit internacional. Després d’experimentar-lo en setze biblioteques, hom en millorà el format inicial i n'eixí el MARC II (1968). El MARC és estructurat segons uns camps que poden acumular més de 500 informacions sobre una sola obra. L’Institut Català de Bibliografia adaptà l’UKMARC, utilitzat a la Gran Bretanya, a les necessitats bibliogràfiques catalanes, sota el nom de CATMARC.