macropòdids

m
pl
Mastologia

Família de mamífers de l’ordre dels marsupials que es caracteritzen pel fet de presentar una gran desproporció en la longitud de les potes; les anteriors són curtes i no són adaptades a la locomoció, i les posteriors, llargues i fortes, són adaptades a saltar.

El cap és petit, i el marsupi és ben desenvolupat. Es reparteixen en dues subfamílies, la dels macropodins, que inclou els cangurs, i la dels potoroïns, formada per les rates cangur.