Maffeo Vegio

(Lodi, 1407 — Roma, 1458)

Humanista italià.

Datari i canonge de Sant Pere del Vaticà, el 1455 ingressà a l’orde augustinià. Adquirí una fama molt notable amb les seves obres De verborum significatione —en la qual explica molts termes del Digest—, De rebus memorabilibus basilicae S.Petri —primer estudi d’arqueologia cristiana— i De educatione liberorum clarisque eorum moribus —exaltació de l’ideal humanístic de la cultura com a formació de la personalitat—.