majordom
| majordoma

f
m
Economia

Entre els treballadors d’una fàbrica, encarregat de la vigilància.