malaltia

mal
malanança
morb
enfermedad (es)
illness (en) (en)
f
Patologia humana

Pertorbació de la funció fisiològica normal d’un organisme, eventualment amb la mort d’aquest com a resultat final, causada per modificacions d’origen exogen (infeccions, mutilacions, etc.) o endogen (malformacions, tumors, etc.).

En l’estudi de tota malaltia (patologia) cal tenir en compte les causes (l’etiologia), la forma d’actuar de la causa morbosa sobre l’organisme (patogènia), les manifestacions clíniques que provoca (semiologia), les alteracions macroscòpiques i microscòpiques dels òrgans i dels teixits com a resultat de l’acció morbosa (anatomia patològica), la identificació del procés morbós (diagnosi), el judici anticipat sobre la seva probable fi (pronòstic) i el tractament profilàctic i curatiu (terapèutica). Cal distingir la malaltia de la síndrome, que és el conjunt de signes i de símptomes que defineixen la pertorbació d’un òrgan o d’un sistema i que poden repetir-se en un cert nombre d’entitats morboses diferents. L’estudi de les malalties de les plantes constitueix la fitopatologia o patologia vegetal.