manegar

tr

Arranjar (alguna cosa, especialment un afer embolicat).