manierisme

m
Art

Fenomen que, en qualsevol estil, es produeix en predominar l’ostentació de l’habilitat formal sobre el contingut.

En aquest sentit és sinònim d’amanerament ( amanerat).