manxa

fuelle, bomba, (es), bellows, pump, (en)
f
Tecnologia

Instrument d’accionament manual que serveix per a fer vent, per a fornir aire.

Consisteix en una caixa que té dues cares rígides que poden acostar-se o allunyar-se, les restants essent flexibles, la qual, expandint-se i contraient-se alternativament, pren aire per un orifici o vàlvula i l’expel·leix per un altre que és proveït de canó.