mar

f
m
Geografia
Transports

Estat de la mar amb relació a les dimensions de les onades i als obstacles que representen per a la navegació.

A causa de la força de les marees, el vent, la radiació solar, etc, la mar és sempre en moviment. És per tot això que hi ha diferents tipus d’onades, amb diversos rumbs. Per tal d’establir l’estat de la mar, hom ha adoptat l’escala de Douglas: 0 = mar plana; 1 = mar arrissada; 2 = marejol; 3 = maror; 4 = forta maror; 5 = maregassa; 6 = mar brava; 7 = mar desfeta; 8 = mar molt alta i 9 = mar enorme.