Marc Corneli Frontó

Marcus Cornelius Fronto (la)

(Cirta, aprox. 100 dC — Cirta, aprox. 166 dC)

Escriptor llatí.

Cònsol suffectus (143), orador i jurisconsult, fou mestre de Marc Aureli i Luci Verus. La seva obra, incompleta, és coneguda per un palimpsest. La seva correspondència comprèn cinc llibres de cartes a Marc Aureli jove, dos a Marc Aureli emperador, dos a Luci Verus, una a Antoní Pius i altres a amics. Unes altres composicions seves són De eloquentia, Principia historiae, Laudes fumi et pulueris, Laudes negligentiae, De feriis Alsiensibus, De nepote amisso, De bello Parthico i una correspondència en grec. L’estil és arcaïtzant, tendència del s II, de la qual és el màxim representant.