Marc Porci Cató

Marcus Portius Cato (la)
(?, 95 aC — Utica, 45 aC)

Polític romà, dit l’Uticense.

Besnet de Cató el Vell. Fou tribú militar a Macedònia i qüestor a Roma (46 aC). Al capdavant dels optimats (noblesa senatorial) defensà la república i s’oposà tenaçment a la formació del primer triumvirat. En esclatar la guerra civil, prengué partit per Pompeu. Després de la derrota de Farsàlia passà a l’Àfrica i amb un petit exèrcit arribà a Utica, però amb la nova desfeta de Thasos evacuà les seves forces i se suïcidà. Se’n conserva una carta a Ciceró, el qual li feu un panegíric (Cato), contestat per l’Anticato de Cèsar. Lucà el presentà com un model de virtut, i fou considerat un exemple per als estoics.