Marc Tul·li Tiró

Marcus Tullius Tiro (la)

(?, 104 aC — ?, 4 aC)

Escriptor llatí.

Esclau, secretari, conseller literari i amic fidel de Ciceró, n'obtingué la llibertat i en publicà nombrosos discursos i cartes. És autor d’una Vita Ciceronis i del tractat gramatical De usu atque ratione linguae latinae. El seu nom és associat a les notes tironianes, a causa de l’ús que en féu en la transcripció dels discursos de Ciceró, bé que d’altres (com Enni) el precediren en l’ús taquigràfic.