Marc Valeri Messala Corví

Marcus Valerius Messala Corvinus (la)

(Roma, 64 aC — Roma, 8 dC)

Polític romà.

Fautor de Brut i de Cassi, fou proscrit (43 aC) i combaté al costat d’aquest a la batalla de Filipos. Es passà al bàndol dels vencedors i fou tingut en molta consideració per Octavi. Cònsol el 31 aC, comandà una part de la flota a la batalla d’Àccium. Reprimí la revolta dels gals i derrotà els aquitans (27 aC). Praefectus urbis, esposà Terència, vídua de Ciceró. Fou també poeta, orador i erudit i gaudí de l’amistat de molts poetes. Li foren dedicats dos panegírics, l’un en els Catalepton virgilians i l’altre en el Corpus Tibullianum.