Marcel·lí Andrés i Andrés

(Vilafranca del Maestrat, 1807 — Barcelona?, 1852)

Metge i naturalista.

Féu treballs sobre flora i fauna a Dahomey i als països veïns. Escriví Relación del viaje de Marcelino Andrés por las costas de África, Cuba e Isla de Santa Elena.