Margaret Mead

(Filadèlfia, 16 de desembre de 1901 — Nova York, 15 de novembre de 1978)

Etnòloga nord-americana.

Fou deixebla de F.Boas i de R.Benedict, amb la qual esdevingué un dels principals representants del corrent antropològic anomenat cultura i personalitat. Féu nombrosos treballs de camp a Oceania, especialment a Samoa, Nova Guinea i Bali; també estudià els indis dels EUA. Professora a la Universitat de Colúmbia, el 1971 rebé el premi Kalinga pels seus treballs etnològics. Del 1926 a la seva mort ocupà diversos càrrecs a l’American Museum of Natural History de Nova York. Destacà també com a activista en matèries com ara el feminisme, els drets civils, la moral sexual, el pacifisme i l’ecologisme. Obres principals: New Lives for Old: Cultural Transformation (1928-53), Coming of Age in Samoa (1928), Sex and Temperament in Three Primitive Societies (1935) i Male and Female (1949).