Maria Josep Colomer i Luque

Pepa Colomer, Mari Pepa Colomer Luque
(Barcelona, Barcelonès, 31 de març de 1913 — Surrey, Anglaterra, 24 de maig de 2004)

Pere Portabella i Ràfols

© Fototeca.cat

Pilot d’aviació, coneguda amb el nom de Pepa Colomer.

Filla d’un industrial tèxtil de Sabadell, és considerada la primera dona que obtingué el títol de pilot (gener del 1931) a Catalunya i i la tercera de tot l’estat. Des del 1932 participà en diversos concursos amateurs i realitzà bateigs d’aire a l’Aeròdrom Canudas. Al juliol del 1935 la Direcció Estatal d’Aviació Civil li concedí el títol de professora de pilotatge i es convertí en la primera professora de vol de Catalunya. El mateix any fou una de les fundadores de la Cooperativa de Treball Aeri i de la seva escola de vol, anomenada Escola Catalana d’Aviació en honor de l’antiga escola de l’Aeroclub de Catalunya. Fou reclutada durant la Guerra Civil i distribuí propaganda des de l’aire, feu d’ambulància aèria i fou instructora de l’Escola de Pilots Militars de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona. En finalitzar el conflicte bèl·lic, s’exilià a Tolosa (Occitània), on es casà amb el que havia estat el seu professor d’aviació, Josep Maria Carreras. Posteriorment, s’establí a Anglaterra i no tornà a volar. Els últims anys de la seva vida rebé nombrosos reconeixements i participà en diferents homenatges.