Maria Roderic de Vivar

(?, aprox. 1080 — ?, aprox. 1105)

Comtessa de Barcelona.

Filla petita del Cid i primera muller de Ramon Berenguer III de Barcelona, amb el qual es casà, vers el 1098. El comte degué cercar en aquest matrimoni un nou camí per al triomf de les seves ambicions ponentines. Tingué una filla, Ximena, que fou casada amb el comte Bernat III de Besalú (1107) i a la qual fou concedit en dot el comtat d’Osona, i després amb Roger III de Foix.