marquesat de Xinquer

Títol senyorial concedit el 1687 a Crisòstom Peris de Perey i Algarra, senyor de la baronia de Xinquer.

Canvià la seva denominació per la de marquesat de Castellfort en atorgar-li el despatx reial el 1700. Passà als Villacampa i als Garrigues.