Martí Barrera i Maresma

(la Bisbal d’Empordà, 1889 — Barcelona, Barcelonès, 1972)

Martí Barrera i Maresma

© Fototeca.cat

Sindicalista i polític.

Fou president de les joventuts de la UFNR a Arenys de Mar, on treballava en una fàbrica. Establert a Barcelona, milità en els moviments obrers; fou membre del comitè sindicalista de l’Assemblea de València (1916) i, sense ésser anarquista, dirigent del Comitè Regional de la CNT a Espanya. A proposta de Salvador Seguí, fou administrador de “Solidaridad Obrera” quan Àngel Pestaña n'era el director, i fins n'assumí un quant temps la direcció. Juntament amb Lluís Companys, Salvador Seguí i d’altres dirigents sindicalistes, fou tancat al castell de la Mola, de Maó (1920), on passà setze mesos. Durant la Dictadura treballava d’impressor i facilitava els contactes entre la Confederació Nacional del Treball, i el partit d’Estat Català. El 1932 fou elegit diputat del Parlament Català per Esquerra Republicana, i el 1936, diputat a les corts espanyoles. Fou conseller de treball de la Generalitat el 1933 i el 1934. Tot i no ésser partidari de l’alçament del 6 d’octubre de 1934, fou empresonat i condemnat a 30 anys. Després del triomf del Front Popular a les eleccions del 1936 es reintegrà a la conselleria fins a l’agost del mateix any. Es distingí per una tasca conciliadora i orientà convenis col·lectius de signe progressiu. Durant la guerra fou president de la Comissió de Responsabilitats Polítiques, on excel·lí fent prevaler tothora les normes jurídiques. S'exilià el 1939 i s’establí a Montpeller. L’any 1950 tornà a Barcelona.