Martín Luis Guzmán

(Chihuahua, 1887 — Mèxic, 1976)

Escriptor i periodista mexicà.

En El águila y la serpiente (1928) i La sombra del caudillo (1929) el tema de la revolució mexicana ocupa el lloc preferent. Altres obres són Mina el Mozo, héroe de Navarra (1932), Las memorias de Pancho Villa (1940), Muertes históricas (1958) i Islas Marias (1959). Membre de l’Academia de la Lengua Mexicana, els seus discursos foren recollits en Tradición, Independencia, Libertat (1959).