masoquisme

masoquismo (es), masochism (en)
m
Psicologia

Modalitat de comportament sexual caracteritzada pel fet que l’excitació eròtica i sexual, que sovint arriba a l’orgasme, és provocada pel sofriment físic (cops, laceracions, etc.) que el subjecte s’infligeix a si mateix o rep d’altri.

Aquest terme ha estat derivat del novel·lista Leopold Sacher Masoch (1836-95), que presentava alguns dels seus personatges com a caracteritzats per un tal comportament. Freud amplià aquest concepte, en qualificar el masoquisme com a comportament sempre secundari, contraposat al sadisme, per tal com actua contra el jo impulsat pel sentiment de culpabilitat, i en distingir-ne tres tipus: el masoquisme que és condició per a la gratificació sexual, el que és expressió de la natura del sexe femení i el que deriva de determinacions inconscients que exigeixen un càstig. Entre altres interpretacions del masoquisme, cal esmentar la de Wilhelm Reich, que considera aquest comportament com a resultat d’un desig de provocar el poder per fer que se senti culpable.