mass-media
*

m
pl

Mitjans de comunicació de massa.