Massalió

Mazaleón (es)

Municipi del Matarranya, situat a la vall mitjana del riu Matarranya, al límit amb Terra Alta.

La zona forestal (3 700 ha) és ocupada per pinedes, garrigues i brolles. L’aigua del riu, aprofitada a través de séquies, permet de conrear 200 ha de regadiu (patates, farratge, cereals, hortalisses). Al secà hom destina unes 1 800 ha a oliveres, 500 a vinya, 400 a blat i 400 a ordi. Hi ha ramaderia ovina (que aprofita 1 200 ha destinades a pasturatges) i granges de porcs i d’aviram. Les activitats industrials són les derivades de l’agricultura (trulls d’oli), a més de petits tallers tèxtils i una fàbrica d’objectes de pell. Hi ha emigració, especialment vers Barcelona. La vila (608 h [1996]; 359 m alt) és aturonada a l’esquerra del Matarranya. L’església parroquial de Santa Maria, que presideix el nucli, té una notable façana renaixentista. Hi ha restes de poblats ibèrics a diversos indrets del terme.