MAT

Sigla de Molt Alta Tensió, que a Catalunya designa, popularment, la línia elèctrica per a l’intercanvi elèctric entre l’estat espanyol i el francès.

Fou promoguda a partir de la directiva de la Unió Europea sobre electricitat (1996), que posava fi als grans monopolis estatals de subministrament elèctric, i de l’acord  del Consell Europeu del 2002, pel qual el grau d’interconnexió de les xarxes elèctriques dels estats membres havia d’arribar a almenys el 10% de la capacitat de producció total d’electricitat de cadascun, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i un abastament suficient, atès l’augment constant de la demanda.

Construïda per Inelfe, societat formada per l’espanyola Red Eléctrica i la francesa RTE, el 2 de febrer de 2015 s’inaugurà la interconnexió de la MAT, un tram de la línia de 64,5 km entre Baixàs (Rosselló) i Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà). Comprèn un subtram soterrat en un túnel de 8,5 km entre Montesquiu de les Alberes (Rosselló) i la Jonquera (Alt Empordà) i en una rasa de 30 km entre aquesta població i Santa Llogaia d’Àlguema. La resta de la línia és de trajecte aeri, i les torres que sostenen els cables elèctrics tenen una amplada de 10 m a la base i 55 m d’alçària. La tensió de la línia és de 400 kV de corrent altern, que en el tram soterrat es rebaixa a 320 kV de corrent continu. L’entrada en servei de la interconnexió era prevista per al juny del 2015. La construcció de la MAT ha rebut una forta oposició d’una part molt important dels municipis per on passa, i les crítiques se centren sobretot en l’impacte sobre el medi ambient.