Matteo Ricci

(Macerata, les Marques, 6 d’octubre de 1552 — Pequín, 11 de maig de 1610)

Missioner i sinòleg italià.

Jesuïta (1571), fou enviat a Goa, on fou ordenat de sacerdot (1578), i més tard (1582) a Macau. Amb Ruggeri estudià el xinès i penetrà fins a Pequín (1601). Amb hàbit de bonze, es presentà com a savi i introduí a la Xina, al costat de la cultura científica occidental (matemàtiques, atles geogràfics, astronomia, etc), llibres de filosofia i de teologia, inaugurant una forma de cristianisme adaptat a la cultura xinesa (qüestió dels ritus xinesos i malabars). Les seves obres —veritable monografia sobre la Xina del segle XVI—, amb el títol Fonti Ricciane, han estat aplegades.