Matthew Tindal

(Ferrers, Devon, 1656 — Oxford, 1733)

Filòsof anglès.

Hostil als dogmes i a la intolerància teològica, definí la veritable religió com a natural, racional i de contingut ètic. La seva obra Christianity as Old as the Creation (1730) constitueix una de les principals aportacions al deisme.