mawlà
*

m
Islamisme

A l’islam, mot aplicat indistintament a l’amo i al seu esclau, quan aquest havia assolit la condició jurídica de llibert.

Amb la manumissió per disposició testamentària o mitjançant un pagament determinat s’establia una relació de clientela, equiparable a la de consanguinitat natural. Durant la dictadura militar d’Almansor els mawlà constituïren una aristocràcia burocràtica (amirita) que encapçalà, després, diverses taifes: Mubārak i Muẓaffar a València, Labib a Tortosa, Ḫayrān, etc.