Melvin Calvin

(Saint Paul, Minnesota, 8 d’abril de 1911 — Berkeley, Califòrnia, 8 de gener de 1997)

Melvin Calvin

© Fototeca.cat

Químic nord-americà, director del Lawrence Radiation Laboratory i del Chemical Biodynamics Group.

Les seves recerques abasten la biofísica, la química de la coordinació i els aspectes teòrics de la química orgànica. Obtingué el premi Nobel de química el 1961 pels seus treballs sobre els processos bioquímics de la fase fosca de la fotosíntesi (cicle de Calvin), que esclariren els mecanismes químics pels quals les plantes converteixen l’energia lluminosa, el diòxid de carboni i l’aigua, en els components essencials per a la vida i el creixement. Col·laborà en el projecte Manhattan, per a l’obtenció de la primera bomba nuclear. És autor, entre altres obres, de The theory of Organic Chemistry (1941) i Chemical Evolution (1961).